Museumschip Hudson

Home     De Hudson    Tentoonstelling    Uit het archief    Media   Algemene informatie  Sponsorpagina  Facebook  Twitter

ANBI informatie

Museumschip Hudson    
Algemene gegevens    
Statutaire Naam : “STICHTING HELP DE HUDSON”
Postadres : Postbus 265                                                                                                     3140 AG Maassluis
RSIN of fiscaalnummer   :  0095.03.286   
Financiële verantwoording : Jaarrekening 2014    Jaarrekening 2015    Jaarrekening 2016           Jaarrekening 2017    Jaarrekening 2018    Jaarrekening 2019
Overige documenten : Jaarverslag 2014      Jaarverslag 2015     Jaarverslag 2016              Jaarverslag 2017      Jaarverslag 2018     Jaarverslag 2019
 Contactgegevens    
Telefoon : 010-4359498
  : 0654795037
Website : www.museumschiphudson.com
Algemeen mailadres  : info@museumschiphudson.com
Doelstelling van de organisatie    
Doelstelling :

De “Stichting Help de Hudson” heeft als doel de instandhouding van het Museumschip Hudson, het onderhouden en restaureren van dit schip, met  inachtneming van de historische waarde, een beeld te scheppen van het zeemansleven van voor negentienhonderd vijf en zestig en de herinnering instand te houden van de Tweede Wereldoorlog van negentienhonderd negen en dertig tot en met negentienhonderd vijf en veertig, met name van de gehele Nederlandse koopvaardij.

Beleidsplan    
Hoofdlijnen beleidsplan : De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn opgenomen in de verkorte versie van het beleidsplan
Bestuurssamenstelling    
Bestuurssamenstelling : De heer E.D. Spanjer, voorzitter PR en bezoek scholen
    De heer L. Bakker, Vicevoorzitter
De heer W. van der Linde, secretaris
De heer T.J. Smolders, penningmeester
De heer P. van der Linde, bestuurslid, technische zaken en website 
 Beloningsbeleid bestuur en Raad van Toezicht en Advies
Het bestuur en RvT&A : ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld
Beloningsbeleid directie    
Beloningsbeleid directeur : De “Stichting Help de Hudson” heeft geen directie maar bestaat uit vrijwilligers, een bestuur en een Raad van Toezicht en Advies
Beloningsbeleid personeel    
Het personeel volgt : geen cao
   

Alle vrijwilligers, bestuur en leden van de Raad van Toezicht en Advies stellen hun diensten belangeloos ter beschikking en ontvangen geen enkele vorm van vergoeding.

 

Disclaimer

De informatie op www.museumschiphudson.com is met grote zorg samengesteld. De ervaring heeft echte geleerd dat het ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat. De "Stichting Help de Hudson" aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door het gebruik van de informatie op deze website.       

Contact: i

W. van der Linde

iinfo@museumschiphudson.com